twitter
Is jouw internet up-to-date

Partners

Het Platform Internetstandaarden is een gezamenlijk initiatief vanuit de Nederlandse Internet-wereld, het ministerie van Economische Zaken en het Forum Standaardisatie. De uitvoering van Internet.nl is in handen van Internet Society Nederland, NLnet, NLnet Labs, SURFnet, SIDN en anderen.

DHPA

De Dutch Hosting Provider Association is een samenwerking van hosting- en cloud-providers en leveranciers. De DHPA vertegenwoordigt een sector die in de afgelopen decennia is uitgegroeid tot een factor die van belang is voor de gehele economie. De Nederlandse online sector is een van de grootste ter wereld en faciliteert meer dan 20 procent van de gehele e-commerce omzet in Europa. De activiteiten van de DHPA richten zich op imago, onderwijs, vertrouwen en verbinding.

ECP

ECP is een neutraal platform van bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties en heeft tot doel het gebruik van ICT in de Nederlandse samenleving te versterken. Er wordt gezamenlijk nagedacht over een visie op Nederland als informatiesamenleving. ECP koppelt hieraan concrete activiteiten en projecten. Door middel van debat en onderzoek zet ECP het maatschappelijk en economisch belang van ICT op de agenda.

Forum Standaardisatie

Forum Standaardisatie bevordert interoperabiliteit en de toepassing van open standaarden binnen de Nederlandse overheid. Digitale systemen zijn interoperabel als gegevens onderling kunnen worden uitgewisseld. Open standaarden zijn daarbij van essentieel belang. Forum Standaardisatie beheert daarvoor de lijst met verplichte open standaarden die gelden voor de gehele publieke sector.

Internet Society internationaal

De Internet Society is een wereldwijde organisatie zorgt ervoor dat Internet open, transparant en "van zijn gebruikers%quot; blijft. ISOC werkt aan beleid, technische standaarden en de verdere ontwikkeling van Internet. Zo zorgen zij dat Internet kan blijven groeien en zich kan doorontwikkelen als een platform voor innovatie, economische ontwikkeling en sociale vooruitgang voor mensen wereldwijd.

Internet Society Nederland

ISOC Nederland is de Nederlandse afdeling van de Internet Society.

Ministerie van Economische Zaken

Het ministerie van Economische Zaken staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. Het zet zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie, door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwt het ministerie de Nederlandse topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeert het in een krachtig en duurzaam Nederland.

NCSC

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) bestaat sinds 2012 en valt onder de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De organisatie levert inzicht en biedt handelingsperspectief. Zo draagt het NCSC draagt bij aan het vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein, en daarmee aan een veilige, open en stabiele informatiesamenleving.

NLnet

NLnet levert financiële ondersteuning aan organisaties en mensen wereldwijd die bijdragen aan een open informatiemaatschappij. De stichting promoot informatie-uitwisseling in de breedste zin des woords, en alles dat deze doelstelling ten goede komt. NLnet ondersteunt onder andere software, evenementen en educatieve activiteiten. Bijdragen gingen naar belangrijke en bekende projecten als NLnet Labs, Jitsi, de SSL Observatory, NoScript, Tor, GPLv3, het Serval project, Calligra en webODF, maar ook naar essentiële maar minder zichtbare projecten.

NLnet Labs

NLnet Labs ontwikkelt open source software en open standaarden die internet ten goede komen. Uitgangspunt van de stichting is dat de openheid van Internet — ondersteund in zowel technologie als beleid — welzijn en welvaart van de mensheid verhogen. De missie van NLnet Labs is om innovaties en expertise van wereldniveau te ontwikkelen, en daarmee de technologie die een "netwerk van netwerken" maakt tot een open Internet voor iedereen.

RIPE NCC

Het Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC) is medeverantwoordelijk voor de instandhouding van de internet-infrastructuur. Deze onafhankelijke not-for-profit organisatie verzorgt daartoe de technische coördinatie voor de EMEA regio. De belangrijkste activiteit van het RIPE NCC is als Regional Internet Registry (RIR) op te treden en internet resources (IPv4, IPv6 en AS Number resources) met bijbehorende diensten te leveren aan RIPE NCC leden in deze service-regio.

SIDN

SIDN registreert en beheert alle .nl-domeinnamen en is verantwoordelijk voor een veilig, stabiel en wereldwijd bereikbaar .nl-netwerk. Op dit moment beheert de stichting meer dan vijf miljoen domeinnamen en verwerkt zij meer dan een miljard opvragingen per dag. Daarnaast adviseert SIDN de overheid over de technische, juridische en beleidsmatige kant van domeinnamen en de bijbehorende infrastructuur. SIDN is betrokken bij diverse initiatieven voor een veilig, betrouwbaar en toegankelijk Internet, en zij vertegenwoordigt de belangen van .nl op zowel nationaal als internationaal niveau.

SURFnet

SURFnet heeft als missie om de kwaliteit van hoger onderwijs en onderzoek te verbeteren, daarbij optimaal gebruikmakend van alle mogelijkheden die ICT te bieden heeft. Daartoe stimuleert, innoveert, ontwikkelt en exploiteert de stichting een geavanceerde, vertrouwde en verbindende ICT-infrastructuur. Deze infrastructuur bestaat uit twee complementaire en naar elkaar toe groeiende delen: een netwerkinfrastructuur die onbegrensd en efficiënt datatransport realiseert als basis onder alle samenwerking, en een samenwerkingsinfrastructuur die zorgt voor een omgeving waarin systemen, diensten, instrumenten en mensen naadloos met elkaar verbonden worden.