twitter
Is jouw internet up-to-date

Gerben Klein Baltink

[picture of author]
Gerben Klein Baltink is werkzaam als ondernemer, zowel op het gebied van digitale veiligheid (MKB Cyber Advies Nederland) als op het gebied van moderne technologie (Trefecta Mobility). Zijn grote passie is het leggen van verbindingen tussen verschillende mensen, organisaties en disciplines. Als kwartiermaker voor het Platform Internetstandaarden probeert hij nut en noodzaak van de geselecteerde standaarden bij een breed publiek duidelijk te maken.

Olaf Kolkman

[picture of author]
Olaf Kolkman is de Chief Internet Technology Officer (CITO) van ISOC internationaal. Hij is verantwoordelijk voor de “Strategic Technical"-activiteiten, met name voor wat betreft problemen en kansen bij de verdere evolutie van het Internet.

Erik Huizer

[picture of author]
Erik Huizer is technisch directeur bij SURFnet, het netwerk voor hoger onderwijs en onderzoek. Daarnaast is hij ook deeltijd-hoogleraar "Internet toepassingen" bij de afdeling Media- en Cultuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht. Voorheen was hij algemeen directeur van TNO Informatiemaatschappij. Huizer is lid van het Topteam Creatieve Industrie en van het bestuur van ECP.nl. Daarnaast is hij Chairman of the Board van Enset, een Amerikaanse non-profit start-up gericht op het online brengen van NGO's over de hele wereld. In 2014 werd hij vanwege zijn eerdere verdiensten bij de introductie van Internet in Nederland en de verdere internationale ontwikkeling van Internet opgenomen in de Internet Hall of Fame van de Internet Society. Huizer houdt zich momenteel vooral bezig met ICT in onderwijs en onderzoek, Internet Governance, Privacy en Security, en Internet als creatief medium.

Marco Davids

[picture of author]
Marco Davids is Technisch Adviseur bij SIDN, de beheerder van het .nl-domein. Hij doet onderzoek naar en geeft advies over technologische ontwikkelingen en concepten, zodat technische verbeteringen en vernieuwingen tot stand komen. Het gaat dan in het bijzonder om de relevantie, de mogelijkheden voor "new business" en de impact op de processen en systemen van SIDN. Samen met de andere Technisch Adviseurs behartigt hij de belangen van SIDN en de lokale internetgemeenschap in, onder andere, de IETF en RIPE community.